Historie Hnutí Žebřík

Rok 2015

Rok 2015 pro nás byl výjimečný tím, že byla obhájena další vedecká práce: Projekt osobnostního rozvoje na Stojanově gymnáziu, Velehrad. Také jsme začali spolupracovat s ČASPou (Česká asociace studentů psychologie z.s.) na několika zajímavých projektech. Dále realizujeme několik kurzů v zahraničí (Dolomity, Rakousko) a také několik workshopů pro seniory v Uherském Hradišti v rámci Univerzity třetího věku.


Rok 2014

V tomto roce úzce spolupracujeme s SGV (Stojanovo gymnázium Velehrad), kde realizujeme všechny kurzy, ale hlavně vytváříme Projekt osobnostního rozvoje. Hlavním úkolem projektu je pomáhat žákům hledat jejich místo ve světě, prací v malých skupinách rozšířit dosavadní zkušenosti a vytvářet kladné vzájemné vztahy. Zároveň by ale projekt měl žáky vracet zpátky do realného života, obhacené o řadu prožitků a schopné ptát se: "Kdo jsem a o co usiluji? Jaké je moje poslání? Jaké je moje místo ve světě?" Realizujeme kurzy pro další školy a metodické workshopy pro školní psychology.


Rok 2013

V první polovině tohoto roku Žebřík malinko usíná, ale jen proto, aby mohl nabídnout ještě profesionálnější přístup. Jeden ze zakladatelů Michal Jahn absolvuje studijní pobyt ve Švédsku na Linköpings Universitet, kde studuje Experiential Education. Následně realizujeme několik kurzů pro školy a rozvojové workshopy v Lipové – lázních a pro neziskovou organizaci z Křížanova na Vysočině připravujeme metodický kurz – Kam se poděl můj sýr? V roce 2014 pro Vás připravujeme NOVÝ PROJEKT!


Rok 2012

Tento rok realizujeme 1. Minikonferenci v Olomouci na téma – Jak zpříjemnit nástup do 1. třídy. Realizujeme rozvojový kurz pro neziskovou organizaci Lata o.s. Pro školy vytváříme Adaptační kurzy, vodácké a sportovní kurzy, třídní výlety a pro veřejnost několik metodických kurzů týkajících se rozvoje osobnosti a zážitkové pedagogiky.Rok 2011

V roce 2011 realizujeme druhý ročník projektu Začínáme spolu tentokrát pro základní školu z Prostějova - opět velmi úspěšně. Také několik Adaptačních kurzů a kurzů pro veřejnost, zejména Kurz základů horolezectví. Začínáme spolupracovat z neziskovou organizací Dobré místo pro život. Jsou také napsány a obhájeny další vědecké publikace s názvem: Aplikace metod zážitkové pedagogiky na lyžařském kurzu a Strategický plán - Hnutí Žebřík o.s. Těšíme se na Vás v roce 2012


Rok 2010

Tento rok pro nás má zvláštní význam. Nejvýznamnější je pro nás realizace projektu ZAČÍNÁME SPOLU pro Základní školu Olomouc, který sklízí obrovský úspěch a získáváme na něj podporu od města Olomouc a občanského sdružení Odraz. Děkujeme! Realizujeme první kurzy pro veřejnost a do našeho seznamu spolupracujících škol nám přibývá Střední soukromá škola služeb s.r.o. a Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická, na které organizujeme první vodácký kurz. V plenkách je také spolupráce s Českou asociací studentů psychologie na projektu pro dětské domovy a také autorský zimní kurz.

Rok 2009

V tomto roce realizujeme historicky první metodický, insruktorský kurz zážitkové pedagogiky 3M s lektory Mirou Žákem, Karlem Šteflem a Honzou Nemravou. Začínáme spolupracovat s Obchodní akademií Olomouc a Střední a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Emanuela Pöttinga Olomouc a realizujeme pro tyto školy školní výlety a adaptační kurz. Tento rok je také významný tím, že je vydána a obhájena 1. vědecká publikace související s Hnutím Žebřík o.s. - Návrh modelu aplikace zážitkové pedagogiky ve školní praxi.


Rok 2008

Rok 2008 je zlomový. Pochopil jsem, že mám před sebou dlouhou cestu. Nejtěžším úkolem je oslovit několik schopných a odpovědných lidí a vytvořit tým, který mi pomůže tento projekt zrealizovat. Oslovil jsem také podnikatelský inkubátor, který mi pomáhá vytvořit podrobný záměr tohoto projektu. Po dlouhém selektování a koučování se dostávám k hrstce velice schopných lidí. Koncem roku, konkrétně 5.listopadu 2008 zakládáme občanské sdružení HNUTÍ ŽEBŘÍK.


Rok 2007

V tomto roce se rodí první myšlenka tohoto poměrně rozsáhlého projektu. Zahájil jsem své studium na Univerzitě Palackého v Olomouci oboru Rekreologie. Mou vizí je všestranný rozvoj mládeže v Olomouckém kraji. Od té doby projekt rozvíjím s profesory FTK (Dohnal Tomáš Doc. PaedDr.,CSc., Hanuš Radek Mgr.), kteří mají v této oblasti bohaté zkušenosti. I díky účasti na jednom z Lipnických kurzů jsem se dopracoval až k zážitkové pedagogice.

© 2014 Hnutí žebřík. Ve spolupráci s 22Design.